اسپايك ميليگان شاعر نويسنده و هنرپيشه انگليسي را به خاطر طنز زيبا و دنياي معصومانه شعرش دوست دارم. او در 1918 به دنيا آمد . و در 2002 از دنيا رفت. از مجموع 84 سال زندگيش بيش از نيم قرن در دنياي هنر سپري شد . ابتدا كارش را از تاتر آغاز كرد و بعدها به سرودن شعر براي كودكان و بزرگسالان ، گويندگي و مجري برنامه هاي راديويي بودن و فعاليت هاي بسيار زياد هنري پرداخت. هنوز هم پس از 7سال از مرگ او برنامه هاي ضبط شده اش در تلويزيون و راديو بارها و بارها براي علاقمندانش پخش مي شود و كتابهاي شعر او به چاپ هاي بيشتر مي رسد..

3 شعر كوتاه از او را تقديم دوستان مي كنم:

1

خدا شب را آفريد

بشر

تاريكي را.

2

در جنگ كشته شوم اگر

به يادم مي آوري.

در صلح زندگي كنم اما

به يادم نخواهي بود.

3

شيشه هاي احساساتت را

پايين بكش

صورتت را

خاموش كن

عشق را

روي دنده خلاص بگذار

حالا پيش به سوي انسان ها.