خبرگزاري ايسنا روز چهارشنبه 5 تير اعلام كرد فرهنگستان زبان فارسي براي دو واژه خارجي»پاستا»( بگذريم كه خود اين واژه زياد به كار نمي رود و معمولا از لغت ماكاروني به جاي آن استفاده مي كنند.) و «چيپس»  برابر هايي برگزيده . براي پاستا «خميراك»و براي چيپيس «برگك». اما باز مانند صدها مورد ديگر فضلاي فرهنگستان دو نوزاد مرده تحويل زبان فارسي دادند.

واقعا نمي دانم اين تراژدي كمدي تا كي مي خواهد ادامه يابد. آيا  اساتيد فرهنگستان اميد دارند از اين به بعد عمه من از بقال سر كوچه بپرسد آيا خميراك دارد يا نه؟ چه ضرورتي است ماكاروني عوض شود؟ اين دوستان هرگز از خود پرسيده اند كه مكانيسم ورود واژه به زبان از چه قوانيني تبعيت مي كند؟ مثلا آيا پي برده اند چرا «كامپيوتر»  با اين همه فشاري كه رسانه هاي همگاني روي مردم گذاشته اند  «رايانه»  نشد اما «هاردور»  به سادگي تبديل به سخت افزار شد؟ دوستان آيا بررسي كرده اند ببينند چرا «طياره» شد هواپيما اما «ماشين»  خود رو  نشد.

من گمان نمي كنم واقعا اين چراها را ندانند. تنها توجيهي كه براي كار آن ها دارم اين است كه بالاخره وقتي سازماني است و تشكيلاتي و مواجبي، نمي شود  همين جوري بيكار نشست و محصولي تحويل نداد. هر از چند گاهي بايد «چرخبال» و «كشلقمه»( اين يكي را نمي دانم واقعا پيشنهاد فرهنگستان بود يانه) و «خميراك» تحويل داد تا بدانند حاصل چند ماه انتظار سر انجام به تولدي ختم شده حالااين نوزاد اگر مرده بود و همان بدو تولد به خاك سپرده شد ديگر اهميتي ندارد.

اميدوارم فرصتي باشد با دوستان اين مساله واژه گزيني را كمي به بحث بگذاريم كه گفتني در اين باره زياد است.

عکس